Antikvariaatti Sofia sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Vuorikatu 5.

Sukella kirja-aarteiden maailmaan!

Myymme, otamme vastaan ja ostamme hy­vä­kun­toi­sia kirjoja.

Meiltä löytyy laaja kattaus eri aihepiirien kirjallisuutta tiede- ja tietokirjoista kaunoon, arkkitehtuurista kutomiseen, taiteesta merenkulkuun ja musiikista puutarhaan sekä kaikkea siltä väliltä.


Järjestämme tapahtumia ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia. Tiloissamme voi myös ihastella vaihtuvia taidenäyttelyitä.


Antikvariaattimme löytyy Helsingin yliopiston keskustakampuksen kainalosta osoitteesta Vuorikatu 5. Palvelemme asiakkaita maanantaista perjantaihin klo 11–18 ja lauantaisin klo 11–16.


Tervetuloa tekemään kirjalöytöjä, lueskelemaan sohvalle ja katselemaan näyttelyitä sekä nauttimaan rauhasta keskellä Helsingin vilinää!

Ajan­koh­tais­ta

Ke­sä­näyt­te­ly: Pa­pe­ri­nuk­ke­tai­det­ta


Nos­tal­gi­sen pa­pe­ri­nuk­ke­tai­teen lisäksi olemme nostaneet esiin pu­keu­tu­mi­sen ja kä­si­töi­den historiaa ja ny­kyi­syyt­tä kir­jal­li­ses­sa muodossa


Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan näyt­te­lyyn

6.6.–16.7.2022!


Lue lisää näyt­te­lyis­täm­me ja ta­pah­tu­mis­tam­me.


Mikäli sinulla on idea ta­pah­tu­mas­ta tai haluat näyt­te­ly­si esille Sofiaan, niin otathan yhteyttä säh­kö­pos­tit­se: palvelu@an­ti­kva­ri­aat­ti­so­fia.fi.

Silmäin alla

Blogimme tarjoaa kirjoituksia kirjallisuudesta, lukemisesta, kirjailijoista, tieteestä ja tutkijoista sekä antikvariaattimme arjesta.


Lue Silmäin alla -blogiamme. 

Helsingin yli­opis­ton Alum­niyh­dis­tyk­sen jäsenille 20 % alennus


Olemme solmineet yh­teis­työn Helsingin yli­opis­ton Alum­niyh­dis­tyk­sen kanssa vuodelle 2022. 


Alum­niyh­dis­tyk­sen jäsenet saavat meiltä kir­jaos­tois­taan 20 prosentin alen­nuk­sen näyt­tä­mäl­lä voimassa olevaa jä­sen­kort­ti­aan.


Tutustu Alum­niyh­dis­tyk­sen toi­min­taan ja liity jäseneksi!

Opis­ke­li­joil­le 10 % alennus


Haluamme kannustaa opis­ke­li­joi­ta lukemaan tent­ti­kir­jo­jen lisäksi muutakin kir­jal­li­suut­ta.


Voimassa olevaa opis­ke­li­ja­kort­tia näyt­tä­mäl­lä opis­ke­li­jat saavat meiltä kir­jaos­tois­taan 10 prosentin alen­nuk­sen.

Ko­ro­na­ti­lan­teen huo­mioi­mi­nen


Huo­leh­di­taan yhdessä hy­vin­voin­nis­tam­me ja ko­ro­na­tur­val­li­suu­des­ta käyt­tä­mäl­lä kas­vo­mas­ke­ja ja käsidesiä sekä pitämällä toisiimme riittävää etäi­syyt­tä myy­mä­läs­sä.

Uutisia


FT Antti Kuusela on nimitetty An­ti­kva­ri­aat­ti Sofian toi­mi­tus­joh­ta­jak­si 1.1.2022 alkaen. Aiempi toi­mi­tus­joh­ta­jam­me Kaija Kuusela jatkaa Sofian osakkaana ja työn­te­ki­jä­nä.


Verk­ko­si­vus­tom­me on uu­dis­tu­nut. Toi­vot­ta­vas­ti voimme tarjota kirjojen ystäville iloa, ideoita ja tietoa myös verk­ko­si­vus­tom­me kautta. Kirjojen myynti tapahtuu edelleen Helsingin keskustan ki­vi­jal­ka­myy­mä­läs­säm­me osoit­tees­sa Vuorikatu 5.

Tieteiden yö 20.1.2022


Ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi olemme peruneet osal­lis­tu­mi­sen Tieteiden yö -ta­pah­tu­maan. 


Meillä piti olla kolme kes­kus­te­lu­het­keä, joissa haas­tet­tai­siin totuutta, mies­val­taa ja urheilun lii­kut­ta­vuut­ta. Ti­lai­suu­den pu­hu­ja­vie­rai­na olisivat olleet aka­tee­mik­ko Ilkka Nii­ni­luo­to, yli­opis­ton­leh­to­ri Martina Reuter, pro­fes­so­ri Sami Pihlström, tutkija Erika Ruo­na­kos­ki ja tutkija Antti Kuusela


Mah­dol­li­suuk­sien mukaan jär­jes­täm­me kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den myöhemmin tänä vuonna.

An­ti­kva­ri­aat­ti Sofia

Vuorikatu 5

00100 Helsinki

(Sijaintimme kartalla)


palvelu@antikvariaattisofia.fi

040 4640095

Au­kio­loa­jat

Maanantai - perjantai

klo 11–18


Lauantai

klo 11–16

Copyright Antikvariaatti Sofia Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.