Antikvariaatti Sofia sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Vuorikatu 5.

Sukella kirja-aarteiden maailmaan!

Myymme, otamme vastaan ja ostamme hy­vä­kun­toi­sia kirjoja.

Meiltä löytyy laaja kattaus eri aihepiirien kirjallisuutta tiede- ja tietokirjoista kaunoon, arkkitehtuurista kutomiseen, taiteesta merenkulkuun ja musiikista puutarhaan sekä kaikkea siltä väliltä.


Järjestämme tapahtumia ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia. Tiloissamme voi myös ihastella vaihtuvia taidenäyttelyitä.


Antikvariaattimme löytyy Helsingin yliopiston keskustakampuksen kainalosta osoitteesta Vuorikatu 5. Palvelemme asiakkaita maanantaista perjantaihin klo 11–18 ja lauantaisin klo 11–16.


Tervetuloa tekemään kirjalöytöjä, lueskelemaan sohvalle ja katselemaan näyttelyitä sekä nauttimaan rauhasta keskellä Helsingin vilinää!

Ajan­koh­tais­ta

Helmikuun näyttelyn akva­rel­lit vievät tun­nel­mal­li­seen An­da­lusi­aan 


Vuo­sit­tain ryhmä suo­ma­lai­sia kokoontuu maa­laa­maan Archezin kylään An­da­lusi­aan Krisse Sulosen johdolla. Viime kesän akva­rel­li­teok­set olivat siellä esillä elokuussa 2022 kurssin jälkeen, ja nyt saamme nämä maa­lauk­set ihail­ta­vak­si An­ti­kva­ri­aat­ti Sofiaan.


Ava­jais­ti­lai­suus pidetään torstaina 2.2.2023 klo 18.00–19.30.


Näyt­te­lyyn on mah­dol­lis­ta tutustua 28.2. saakka mak­sut­to­mas­ti myy­mä­läm­me au­kio­loai­koi­na arkisin klo 11–18 ja lau­an­tai­sin klo 11–16.

 

Lue lisää näyt­te­lyis­täm­me ja ta­pah­tu­mis­tam­me.


Mikäli sinulla on idea ta­pah­tu­mas­ta tai haluat näyt­te­ly­si esille Sofiaan, niin otathan yhteyttä säh­kö­pos­tit­se: palvelu@an­ti­kva­ri­aat­ti­so­fia.fi.

Kirjat kiertoon!

Lä­hes­tyy­kö muutto tai alkaako remppa? Vai pitääkö kirjoista luopua muuten vaan tai löytää pi­kai­ses­ti läheisen kirjoille uusi koti? Me haluamme auttaa!


Otamme  vastaan ja ostamme hy­vä­kun­toi­sia kirjoja. Isommat erät noudamme  luo­tet­ta­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti kotoasi tar­vit­taes­sa no­peal­la­kin  ai­ka­tau­lul­la.


Kerro kir­jois­ta­si meille säh­kö­pos­tit­se palvelu@an­ti­kva­ri­aat­ti­so­fia.fi tai pu­he­li­mit­se 040 4640095 ja sovitaan asiasta tarkemmin.

Helsingin yli­opis­ton Alum­niyh­dis­tyk­sen jäsenille 20 % alennus


Jatkamme yh­teis­työ­täm­me Helsingin yli­opis­ton Alum­niyh­dis­tyk­sen kanssa vuonna 2023.


Alum­niyh­dis­tyk­sen jäsenet saavat meiltä kir­jaos­tois­taan 20 prosentin alen­nuk­sen näyt­tä­mäl­lä voimassa olevaa jä­sen­kort­ti­aan.


Tutustu Alum­niyh­dis­tyk­sen toi­min­taan ja liity jäseneksi!

Opis­ke­li­joil­le 10 % alennus


Haluamme kannustaa opis­ke­li­joi­ta lukemaan tent­ti­kir­jo­jen lisäksi muutakin kir­jal­li­suut­ta.


Voimassa olevaa opis­ke­li­ja­kort­tia näyt­tä­mäl­lä opis­ke­li­jat saavat meiltä kir­jaos­tois­taan 10 prosentin alen­nuk­sen.

Joulun kir­jal­li­suus­tie­tä­jä -visailun vas­tauk­set

Jul­kai­sim­me 2.–24.12.2022 kir­jal­li­suu­teen liittyviä ky­sy­myk­siä, ar­voi­tuk­sia ja pulmia face­boo­kis­sa ja ins­ta­gra­mis­sa. Ne koottiin näkyviin myös myy­mä­lääm­me. Visailun oikeat vas­tauk­set löytyvät nyt verk­ko­si­vus­tol­tam­me


Pyysimme lä­het­tä­mään vas­tauk­sia ar­voi­tuk­siin 9.1.2023 mennessä. Lämmin kiitos kaikille visailuun osal­lis­tu­neil­le! Olemme vies­ti­neet kolmelle lah­ja­kor­tin voit­ta­neel­le osal­lis­tu­jal­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.


Joulun kir­jal­li­suus­tie­tä­jä -visailun ar­voi­tuk­set ja oikeat vas­tauk­set.

Tieteiden yönä 12.1.2023  myy­mä­läs­säm­me poh­dit­tiin to­tuuk­sien mo­ni­nai­suut­ta

 

Aka­tee­mik­ko, teo­reet­ti­sen fi­lo­so­fian eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Ilkka Nii­ni­luo­to ja sys­te­maat­ti­sen teologian vanhempi yli­opis­ton­leh­to­ri Timo Koistinen avasivat tietä uskonnon ja tieteen to­tuuk­sien suh­tee­seen klo 18.30-19.30. 


Filosofi, runoilija Christine de Pizan oli yksi en­sim­mäi­siä itsensä ja perheensä kir­joit­ta­mi­sel­la elät­tä­nei­tä naisia. Vanhempi tutkija Erika Ruo­na­kos­ki ja tutkija Antti Kuusela kes­kus­te­li­vat Chris­ti­nes­tä sekä ironiasta ja dia­lo­gis­ta fi­lo­so­fian me­ne­tel­mi­nä  klo 19.45-20.30. 


Lämpimät kiitokset kaikille myy­mä­läs­säm­me Tieteiden yönä vie­rail­leil­le!


Li­sä­tie­toa ta­pah­tu­mas­ta.

Silmäin alla

Blogimme tarjoaa kirjoituksia kirjallisuudesta, lukemisesta, kirjailijoista, tieteestä ja tutkijoista sekä antikvariaattimme arjesta.


Lue Silmäin alla -blogiamme. 

Ko­ro­na­ti­lan­teen huo­mioi­mi­nen


Huo­leh­di­taan yhdessä hy­vin­voin­nis­tam­me ja ko­ro­na­tur­val­li­suu­des­ta käyt­tä­mäl­lä kas­vo­mas­ke­ja ja käsidesiä sekä pitämällä toisiimme riittävää etäi­syyt­tä myy­mä­läs­sä.

Uutisia


FT Antti Kuusela on nimitetty An­ti­kva­ri­aat­ti Sofian toi­mi­tus­joh­ta­jak­si 1.1.2022 alkaen. Aiempi toi­mi­tus­joh­ta­jam­me Kaija Kuusela jatkaa Sofian osakkaana ja työn­te­ki­jä­nä.


Verk­ko­si­vus­tom­me on uu­dis­tu­nut. Toi­vot­ta­vas­ti voimme tarjota kirjojen ystäville iloa, ideoita ja tietoa myös verk­ko­si­vus­tom­me kautta. Kirjojen myynti tapahtuu edelleen Helsingin keskustan ki­vi­jal­ka­myy­mä­läs­säm­me osoit­tees­sa Vuorikatu 5.

An­ti­kva­ri­aat­ti Sofia

Vuorikatu 5

00100 Helsinki

(Sijaintimme kartalla)


palvelu@antikvariaattisofia.fi

040 4640095

Au­kio­loa­jat

Maanantai - perjantai

klo 11–18


Lauantai

klo 11–16

Copyright Antikvariaatti Sofia Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.